نشریه آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث در پله 8

نشریه آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث در پله 8

هشتمین شماره از نشریه آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث با شش مقاله منتشر شد.
تحلیل معناشناختی «رضوان» در ماهنامه «معرفت»

تحلیل معناشناختی «رضوان» در ماهنامه «معرفت»

دویست و شصت و پنجمین شماره ماهنامه علمی ترویجی «معرفت» شامل 9 مقاله منتشر شد.
بررسی اخلاق فضیلت از منظر قرآن در فصلنامه «اخلاق‌پژوهشی»

بررسی اخلاق فضیلت از منظر قرآن در فصلنامه «اخلاق‌پژوهشی»

چهارمین شماره فصلنامه علمی «اخلاق‌پژوهشی» شامل 6 مقاله علمی منتشر شد.
پژوهشنامه تاریخ اسلام در ایستگاه 33

پژوهشنامه تاریخ اسلام در ایستگاه 33

سی و سومین شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اسلام، با شش مقاله به زیور طبع آراسته شد.
بررسی جایگاه فقهی شفافیت اطلاعات در فصلنامه «حکومت اسلامی»

بررسی جایگاه فقهی شفافیت اطلاعات در فصلنامه «حکومت اسلامی»

بیست و چهارمین شماره از فصلنامه حکومت اسلامی، با هفت مقاله به زیور طبع آراسته شد.
فرآیند تصعید روانی از دیدگاه مولوی در مجله عرفانیات در ادب فارسی

فرآیند تصعید روانی از دیدگاه مولوی در مجله عرفانیات در ادب فارسی

سی و نهمین شماره از مجله عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان)، با هشت مقاله به زیور طبع آراسته شد.
تحلیل و بررسی چیستی و جایگاه عقلانیت در معنویت مدرن در مجله «انوار معرفت»

تحلیل و بررسی چیستی و جایگاه عقلانیت در معنویت مدرن در مجله «انوار معرفت»

پانزدهمین شماره از مجله انوار معرفت، با شش مقاله منتشر شد.
بررسی کیفیت و کمیّت علمِ امام در فصلنامه «تحقیقات کلامی»

بررسی کیفیت و کمیّت علمِ امام در فصلنامه «تحقیقات کلامی»

بیست و ششمین شماره فصلنامه «تحقیقات کلامی» شامل 7 مقاله علمی منتشر شد.
شماره جدید دوماهنامه خُلُق منتشر شد

شماره جدید دوماهنامه خُلُق منتشر شد

دوماهنامه تربیتی اخلاقی خلق شماره ۷۴، آذر و دی ۹۸، در حوزه اخلاق و سیره اهل بیت(ع) و مسائل تربیتی، منتشر شد.
جدیدترین شماره از فصلنامه مدیریت اسلامی منتشر شد

جدیدترین شماره از فصلنامه مدیریت اسلامی منتشر شد

سومین شماره از سال بیست و هفتم فصلنامه مدیریت اسلامی با شش مقاله به زیور طبع آراسته شد.
1