شماره جدید دوفصلنامه «روان‌شناسی فرهنگی» منتشر شد

شماره جدید دوفصلنامه «روان‌شناسی فرهنگی» منتشر شد

سازمان سمت شماره جدید دوفصلنامه «روان‌شناسی فرهنگی» ویژه بهار و تابستان 1400 را منتشر کرد. 
شماره جدید دوفصلنامه «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» منتشر شد

شماره جدید دوفصلنامه «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» منتشر شد

چهل و پنجمین شماره دوفصلنامه «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» از سوی سازمان سمت به صورت الکترونیکی منتشر شد. 
درنگی بر پیوند تاریخی «معتزله‌» و «تفویض» در نشریه پژوهش‌های فلسفی، کلامی

درنگی بر پیوند تاریخی «معتزله‌» و «تفویض» در نشریه پژوهش‌های فلسفی، کلامی

هشتاد و هشتمین شماره از نشریه پژوهش‌های فلسفی – کلامی به صاحب امتیازی دانشگاه قم منتشر شد.
فضای نزول آیه وارثان زمین با تکیه بر تفاسیر فریقین

فضای نزول آیه وارثان زمین با تکیه بر تفاسیر فریقین

سیزدهمین شماره از دوفصلنامه پژوهش‌های تفسیر تطبیقی به صاحب امتیازی دانشگاه قم منتشر شد.
افساد فی‌الارض و محاربه از منظر فقه و حقوق

افساد فی‌الارض و محاربه از منظر فقه و حقوق

چهل و پنجمین شماره از فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی به صاحب امتیازی دانشگاه قم به زیور طبع آراسته شد.
جدیدترین شماره از فصلنامه پژوهش‌های تطبیقی حقوق اسلام و غرب منتشر شد

جدیدترین شماره از فصلنامه پژوهش‌های تطبیقی حقوق اسلام و غرب منتشر شد

دومین شماره از هشتمین دوره فصلنامه پژوهش‌های تطبیقی حقوق اسلام و غرب به صاحب امتیازی دانشگاه قم منتشر شد.
درنگی بر پیوند تاریخی «معتزله‌» و «تفویض» در فصلنامه «پژوهش‌های فلسفی کلامی»

درنگی بر پیوند تاریخی «معتزله‌» و «تفویض» در فصلنامه «پژوهش‌های فلسفی کلامی»

هشتاد و هشتمین شماره از فصلنامه «پژوهش‌های فلسفی کلامی» به صاحب امتیازی دانشگاه قم به زیور طبع آراسته شد.
اولین شماره «تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث» منتشر شد

اولین شماره «تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث» منتشر شد

اولین شماره مجله «تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث» از سوی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم منتشر شد.
شماره دوم «بانگ فرهنگ» منتشر شد

شماره دوم «بانگ فرهنگ» منتشر شد

شماره دوم نشریه تحلیلی خبری «بانگ فرهنگ» از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران منتشر شد.
معرفی مرجع تشخیص مفاهیم الفاظ وقف‌نامه در فصلنامه «وقف میراث جاویدان»

معرفی مرجع تشخیص مفاهیم الفاظ وقف‌نامه در فصلنامه «وقف میراث جاویدان»

صد و هشتمین شماره از فصلنامه «وقف میراث جاویدان» به صاحب امتیازی سازمان اوقاف و امور خیریه مرکز پژوهشی وقف منتشر شد.
1