چندرسانه ای - فتوتیتر

فیلم | شهید همت؛ مظهر ساده‌زیستی