مرجعیت علمی اهل بیت(ع) بر پایه تفسیر تطبیقی آیه اهل الذکر

مرجعیت علمی اهل بیت(ع) بر پایه تفسیر تطبیقی آیه اهل الذکر

چهل و هفتمین شماره از فصلنامه مطالعات تفسیری، به صاحب امتیازی دانشگاه معارف اسلامی منتشر شد.
تبیین میدان معنا‌شناسی مفهوم «تاریخ» در نهج‌البلاغه

تبیین میدان معنا‌شناسی مفهوم «تاریخ» در نهج‌البلاغه

چهل و چهارمین شماره از فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، به صاحب امتیازی دانشگاه معارف اسلامی به زیور طبع آراسته شد.
شماره هشتم فصلنامه «مطالعات علوم قرآن» منتشر شد 

شماره هشتم فصلنامه «مطالعات علوم قرآن» منتشر شد 

هشتمین شماره فصلنامه علمی ـ ترویجی مطالعات علوم قرآن به همت اداره نشریات و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
توریه در سیره پیامبر و ائمه در فصلنامه پژوهشنامه اخلاق

توریه در سیره پیامبر و ائمه در فصلنامه پژوهشنامه اخلاق

پنجاه و یکمین شماره از فصلنامه پژوهشنامه اخلاق، به صاحب امتیازی دانشگاه معارف اسلامی منتشر شد.
بررسی سیاست ‌اخلاقی نهج‌البلاغه در «پژوهشنامه نهج‌البلاغه»

بررسی سیاست ‌اخلاقی نهج‌البلاغه در «پژوهشنامه نهج‌البلاغه»

سی و سومین شماره فصلنامه «نهج‌البلاغه» به صاحب‌امتیازی دانشگاه بوعلی سینا منتشر شد.
مجله علمی «ترانسندنت فیلوسوفی» ۲۰۲۱ منتشر شد

مجله علمی «ترانسندنت فیلوسوفی» ۲۰۲۱ منتشر شد

مجله علمی «ترانسندنت فیلوسوفی» ۲۰۲۱، شامل پنج مقاله و سه بررسی کتاب از  بریتانیا، آمریکا، هند و ایران به زبان انگلیسی در لندن از سوی آکادمی مطالعات ایرانی لندن منتشر شده است. مجله ترانسندنت فیلوسوفی در سال ۲۰۰۰ در لندن تأسیس شده و پل گفتگوهای فلسفی- عرفانی ایران با غرب و شرق است.
واکاوی بزهکاری زنان در فقه امامیه در دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده

واکاوی بزهکاری زنان در فقه امامیه در دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده

ششمین شماره از دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده، به صاحب امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر شد.
بررسی رابطه عقل و ایمان از منظر کرکگور در «پژوهشنامه فلسفه دین»

بررسی رابطه عقل و ایمان از منظر کرکگور در «پژوهشنامه فلسفه دین»

نخستین شماره نوزدهمین دوره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)» به صاحب‌امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرمسئولی عباس مصلائی‌پور یزدی منتشر شد.
نگاهی به نظریه‌ فطرت در اندیشه‌ مولانا و شهید مطهری در دوفصلنامه «حکمت معاصر»

نگاهی به نظریه‌ فطرت در اندیشه‌ مولانا و شهید مطهری در دوفصلنامه «حکمت معاصر»

نخستین شماره از دوازدهمین دوره دوفصلنامه علمی پژوهشی «حکمت معاصر» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد.
بررسی استراتژی بازدارندگی از منظر فقه سیاسی در دوفصلنامه «افق‌های نو در فقه سیاسی»

بررسی استراتژی بازدارندگی از منظر فقه سیاسی در دوفصلنامه «افق‌های نو در فقه سیاسی»

نهمین شماره از دوفصلنامه افق‌های نو در فقه سیاسی به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه منتشر شد.