عقلانیت به‌مثابه‌‌ مبنای بنیادین گفت‌وگوی اسلام با ادیان در دوفصلنامه پرتو خرد

عقلانیت به‌مثابه‌‌ مبنای بنیادین گفت‌وگوی اسلام با ادیان در دوفصلنامه پرتو خرد

بیست‌ودومین شماره از دوفصلنامه پرتو خرد، به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه، منتشر شد.
بررسی مشروعیت حکومت از منظر فریقین در نشریه افق‌های نو در فقه سیاسی

بررسی مشروعیت حکومت از منظر فریقین در نشریه افق‌های نو در فقه سیاسی

دهمین شماره از دوفصلنامه افق‌های نو در فقه سیاسی، به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه به زیور طبع آراسته شد.
تحلیل و بررسی «ورای طور عقل» در پژوهشنامه عرفان

تحلیل و بررسی «ورای طور عقل» در پژوهشنامه عرفان

بیست و پنجمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه عرفان» به صاحب‌امتیازی انجمن علمی عرفان اسلامی ایران منتشر شد.
دوازدهمین شماره «پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی» منتشر شد

دوازدهمین شماره «پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی» منتشر شد

دوازدهمین شماره از دوفصلنامه «پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی» از سوی پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.
بازخوانی روایت سبب نزول آیه قوامیّت مردان در دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

بازخوانی روایت سبب نزول آیه قوامیّت مردان در دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

سی‌‌امین شماره از دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) به زیور طبع آراسته شد.
بررسی شواهد جعل حدیث «لا مهدی الّا عیسی بن مریم» در فصلنامه «پژوهش‌های مهدوی»

بررسی شواهد جعل حدیث «لا مهدی الّا عیسی بن مریم» در فصلنامه «پژوهش‌های مهدوی»

سی و هشتمین شماره فصلنامه علمی ترویجی «پژوهش‌های مهدوی» به صاحب‌ امتیازی موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) منتشر شد.
چهارمین شماره ماهنامه «رویش اندیشه» منتشر شد

چهارمین شماره ماهنامه «رویش اندیشه» منتشر شد

چهارمین شماره ماهنامه رویش اندیشه با موضوع «ابعاد تورم در اقتصاد ایران» منتشر شد.
واکاوی تمدن عرب پیش از اسلام در فصلنامه «قرآن، فرهنگ و تمدن»

واکاوی تمدن عرب پیش از اسلام در فصلنامه «قرآن، فرهنگ و تمدن»

پنجمین شماره فصلنامه «قرآن، فرهنگ و تمدن» به صاحب امتیازی دانشکده علوم قرآنی اصفهان منتشر شد.
تحلیل محتوای مؤلفه‌های تربیت در فصلنامه «مطالعات قرآنی»

تحلیل محتوای مؤلفه‌های تربیت در فصلنامه «مطالعات قرآنی»

چهل و هشتمین شماره از فصلنامه مطالعات قرآنی، به صاحب‌امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت منتشر شد.
مقایسه سازه تصور از خدا در میان طلاب و دانشجویان در «پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی»

مقایسه سازه تصور از خدا در میان طلاب و دانشجویان در «پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی»

یازدهمین شماره از دوفصلنامه «پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه قرآن و حدیث با 6 مقاله منتشر شد.