جدیدترین شماره مجله موعود منتشر شد

جدیدترین شماره مجله موعود منتشر شد

جدیدترین شماره مجله موعود که اولین مجله تخصصی پیرامون امام زمان‌(عج) است و بیش از 25 سال سابقه انتشار دارد، منتشر شد.
فصلنامه قبسات در پله 100

فصلنامه قبسات در پله 100

یکصدمین شماره از فصلنامه قبسات، به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
فصلنامه اقتصاد اسلامی در ایستگاه 82

فصلنامه اقتصاد اسلامی در ایستگاه 82

هشتاد و دومین شماره از فصلنامه اقتصاد اسلامی، به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به زیور طبع آراسته شد.
«پژوهش‌های ادیانی» به ایستگاه هفدهم رسید

«پژوهش‌های ادیانی» به ایستگاه هفدهم رسید

هفدهمین شماره دوفصلنامه علمی «پژوهش‌های ادیانی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر شد.
بررسی راهکارهای درمان تفاخر در دوفصلنامه «اخلاق وحیانی»

بررسی راهکارهای درمان تفاخر در دوفصلنامه «اخلاق وحیانی»

بیستمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «اخلاق وحیانی» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه علوم وحیانی معارج منتشر شد.
هفدهمین شماره دوماهنامه «مفاخر ماندگار» منتشر شد

هفدهمین شماره دوماهنامه «مفاخر ماندگار» منتشر شد

هفدهمین شماره دوماهنامه «مفاخر ماندگار» به همت انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.
جایگاه و حوزه تفکر انسان در قرآن کریم در فصلنامه سراج منیر

جایگاه و حوزه تفکر انسان در قرآن کریم در فصلنامه سراج منیر

سی و پنجمین شماره از فصلنامه سراج منیر به صاحب امتیازی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.
فصلنامه حکمت و فلسفه در ایستگاه 63

فصلنامه حکمت و فلسفه در ایستگاه 63

شصت و سومین شماره از فصلنامه حکمت و فلسفه به صاحب امتیازی دانشگاه علامه طباطبایی به زیور طبع اراسته شد.
بررسی سلفی‌گری در رویکرد تفسیری جمال‌الدین قاسمی

بررسی سلفی‌گری در رویکرد تفسیری جمال‌الدین قاسمی

نود و ششمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های قرآنی» به صاحب‌امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شد.
پژوهشنامه معارف قرآنی در پله 45

پژوهشنامه معارف قرآنی در پله 45

چهل و پنجمین شماره از پژوهشنامه معارف قرآنی به صاحب امتیازی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.